Main Menu

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday24
mod_vvisit_counterYesterday944
mod_vvisit_counterThis week24
mod_vvisit_counterLast week8728
mod_vvisit_counterThis month21816
mod_vvisit_counterLast month15225
mod_vvisit_counterAll days215882

ห้องภาพ

WPA_0069.jpg

สถิติผลสอบ

ปัญหา/เฉลย

ทุนเล่าเรียนหลวง

 
 

 

รายชื่อนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวง ปี 2565

ณ สนามสอบวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประโยค ป.ธ.7 (สอบวันที่ 3-4 ก.พ.65) ประโยค ป.ธ.8 (สอบวันที่ 5-6-7 ก.พ.65)

ประโยค ป.ธ.9 (สอบวันที่ 5-6-7 ก.พ.65)

[บ.ศ.7] [บ.ศ.8] [บ.ศ.9]

ประโยค ป.ธ. 6 (สอบวันที่ 3-4 ก.พ.65)

1.สำนักเรียนฝั่งพระนครและสำนักเรียนวัดปากน้ำ สอบที่วัดเบญจมบพิตร

2.สำนักเรียนฝั่งธนบุรีและสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร สอบที่วัดปากน้ำ

3.สำนักเรียนส่วนภูมิภาค (ภาค 1,2,3,13,14,15)สอบที่วัดพระเชตุพนฯ

4.สำนักเรียนส่วนภูมิภาค(ภาค 4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18)สอบที่วัดสระเกศ

[บ.ศ.6/สอบที่วัดปากน้ำ]

สำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาที่มีนักเรียนสอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุด

อันดับที่ 1-10

 

[พริ้นต์กระดาษ A4 แนวนอน]

ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบบาลี/บาลีศึกษาได้ ปี 2564

คำสั่งแม่กองบาลีสนามหลวง


 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างบัญชีส่งสอบบาลีฯ (ศ.๒) ภูมิภาค(กระดาษ A3)

ตัวอย่างบัญชีส่งสอบบาลีฯ (ศ.๒) ส่วนกลาง(กระดาษ A3)

รายชื่อนักเรียนสอบบาลี/บาลีศึกษาได้ ปี 2564

ตรวจรายชื่อผู้สอบบาลี/บาลีศึกษาได้ พ.ศ. 2541-63

+ ประกาศ : ห้ามนักเรียนลงชื่อสอบบาลีสนามหลวงหลายแห่ง +

บัญชี ศ.2(สมัครสอบฯ) และ บัญชี ศ.3(เรียกชื่อเข้าสอบฯ) ส่วนภูมิภาค

บัญชี ศ.2(สมัครสอบ) สำนักเรียนส่วนกลาง

คำว่า "สม." ในบัญชี ศ.2 (แบบใหม่) หมายถึง นักเรียนที่สมัครสอบบาลีฯ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม "แผนกสามัญศึกษา" ให้ลงเครื่องหมาย (  ) ในช่อง "สม."
ตรงกับช่องบรรทัดของนักเรียนรูปนั้น