Main Menu

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday372
mod_vvisit_counterYesterday392
mod_vvisit_counterThis week1262
mod_vvisit_counterLast week2993
mod_vvisit_counterThis month372
mod_vvisit_counterLast month14438
mod_vvisit_counterAll days628309

,
Today: ก.ย. 01, 2014

ห้องภาพ

WPA_0132.jpg

สถิติผลสอบ

ปัญหา/เฉลย

 
 

 

 


ประกาศรายชื่อนักเรียน/สำนักเรียน/สำนักเรียนคณะจังหวัด/พระธรรมทูต ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงฯ ปี 2557

(กองบาลีสนามหลวง ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อฯ และหนังสือแจ้งการรับทุนฯ เรียบร้อยแล้ว)

- แบบฟอร์มทะเบียนประวัตินักเรียนทุนหลวงฯ ประโยค ป.ธ.5-8

- แบฟอร์มทะเบียนประวัตินักเรียนทุนหลวงฯ (ประเภทต่อเนื่อง)

- แบบฟอร์มประวัติพระธรรมทูตดีเด่น

- ข้อกำหนดในการรับทุนเล่าเรียนหลวงฯ ปี 2557 ประโยค ป.ธ.5-8

- ข้อกำหนดในการับทุนเล่าเรียนหลวงฯ ปี 2557 ประเภททุนต่อเนื่อง

เอกสารข้อกำหนดต่างๆ ในการเข้ารับทุนหลวงฯ


บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ครั้งที่ 2/2557 (สอบซ่อมได้)

ประมวลภาพการตรวจข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/2557 (สอบซ่อม)

ป้ญหาข้อสอบ-และเฉลยประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/57

หนังสือกำหนดการสอบและสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/2557 (สอบซ่อม)
(กองบาลีสนามหลวง ได้จัดส่งหนังสือกำหนดการสอบและสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/2557 เรียบร้อยแล้ว)

สนามสอบบาลี ครั้งที่ 2/2557 (สอบซ่อม) ในจังหวัดส่วนภูมิภาค (ภาค 1-18 และ ภาค 1-2-3 (ธ))

ตรวจรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ได้ ปี พ.ศ. 2557

ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบซ่อม (สอบครั้งที่ ๒) ประโยค 1-2

ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบซ่อม (สอบครั้งที่ ๒) ประโยค ป.ธ. 3

ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบซ่อม (สอบครั้งที่ ๒) ประโยค ป.ธ. 4

ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบซ่อม (สอบครั้งที่ ๒) ประโยค ป.ธ. 5

 

 

ปัญหาบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑

 

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/2556 ได้ (สอบซ่อมได้)

ประโยค 1-2 ป.ธ.3 ป.ธ.4 ป.ธ.5

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ปี 2556 ระเบียบการขอแก้ไขรายการที่ผิดฯกำหนดส่งบัญชีสมัครสอบบาลีฯ (ศ.2) ประจำปี 2556 (แบบฟอร์ม ศ.2,ศ.3 อยู่ด้านล่าง)

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ปี 2555)

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ปี 2555 ครั้งที่ 2(ซ่อม)

ข้อสอบ-เฉลย ปี พ.ศ. 2555)
ข้อสอบ-เฉลย ปี พ.ศ. 2556)
ข้อสอบ-เฉลย ปี พ.ศ. 2-2556)


 

 

แบบฟอร์ม ศ.2 (แบบใหม่) บัญชี ศ.2(สมัครสอบฯ) และ บัญชี ศ.3(เรียกชื่อเข้าสอบฯ) ส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์ม ศ.2 (แบบใหม่) บัญชี ศ.2(สมัครสอบ) สำนักเรียนส่วนกลาง

คำว่า "สม." ในบัญชี ศ.2 (แบบใหม่) หมายถึง นักเรียนที่สมัครสอบบาลีฯ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม "แผนกสามัญศึกษา" ให้ลงเครื่องหมาย (  ) ในช่อง "สม."
ตรงกับช่องบรรทัดของนักเรียนรูปนั้น