Main Menu

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday98
mod_vvisit_counterYesterday921
mod_vvisit_counterThis week4289
mod_vvisit_counterLast week6797
mod_vvisit_counterThis month41471
mod_vvisit_counterLast month24830
mod_vvisit_counterAll days773969

,
Today: มี.ค. 27, 2015

ห้องภาพ

DSCN7877.jpg

สถิติผลสอบ

ปัญหา/เฉลย

 
 

ตรวจรายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ได้ ปี 2558

(รายการ ชื่อ ฉายา นามสกุล ฯลฯ ที่คลาดเคลื่อน
ให้สำนักเรียน/สำนักเรียนคณะจังหวัดมีหนังสือแจ้งขอแก้ไข ส่งถึงกองบาลีสนามหลวง
ภายในวันที่ 4 เมษายน 2558)

ตรวจรายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบบาลี ครั้งที่ 2 (สอบซ่อม) ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5 ปี 2558

ตรวจรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีศึกษา ได้ และผู้สอบบาลีศึกษา ครั้งที่ 2 (สอบซ่อม) ปี 2558

(รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีศึกษา ได้ กองบาลีฯ จัดส่งไปยังสำนักเรียน/สำนักเรียนคณะจังหวัดต่อไป)


ปัญหาข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง ปี 2558

 

ประกาศ : สนามหลวงแผนกบาลี ที่ 1/2557 "เรื่อง การศึกษาบาลีศึกษาของคฤหัสถ์"

ตรวจรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ได้ ปี พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1-2)

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ครั้งที่ 2/2557 (สอบซ่อมได้)

ป้ญหาข้อสอบ-และเฉลยประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/57

ปัญหาบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑

ข้อสอบ-เฉลย ปี พ.ศ. 2555)
ข้อสอบ-เฉลย ปี พ.ศ. 2556)
ข้อสอบ-เฉลย ปี พ.ศ. 2-2556)


 

แบบฟอร์ม ศ.2 (แบบใหม่) บัญชี ศ.2(สมัครสอบฯ) และ บัญชี ศ.3(เรียกชื่อเข้าสอบฯ) ส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์ม ศ.2 (แบบใหม่) บัญชี ศ.2(สมัครสอบ) สำนักเรียนส่วนกลาง

คำว่า "สม." ในบัญชี ศ.2 (แบบใหม่) หมายถึง นักเรียนที่สมัครสอบบาลีฯ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม "แผนกสามัญศึกษา" ให้ลงเครื่องหมาย (  ) ในช่อง "สม."
ตรงกับช่องบรรทัดของนักเรียนรูปนั้น